Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 6-1-2017Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 6-1-2017.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

 
ΕΘΝΙΚΑ


ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΚΥΠΡΟΣΣενέρ Λεβέντ: Ένα βράδυ ξαφνικά μπορεί να έρθει, λέειΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣΚΑΝΔΑΛΑ


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ


ΥΓΕΙΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΛΛΑ


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!